Bild 29 mars 2014 Göran Johansson
Bild 29 mars 2014 Göran Johansson
Bild 26 april 2014 Göran Johansson
Bild 26 april 2014 Göran Johansson
Bild 26 april 2014 Göran Johansson
Ödestugu kyrka
Ödestugu kyrka
Vy över Ödestugu
Skoga, Ödestugu. Här föddes Larry Olson i Texas farmors mormor Annika Arvidsdotter den 20 juli 1768
Skoga, Ödestugu