Bild 2 maj 2014 Göran Johansson
Askeryd kyrka
Bordsjö, Askeryd
Bild 2 maj 2014 Göran Johansson