Bälaryd kyrka
Bild 19 april 2014 Göran Johansson
Göljaryd, Bälaryd
Göljaryd, Bälaryd
Bild 2 maj 2014 Göran Johansson
Bild 2 maj 2014 Göran Johansson
Vy över Bälaryd kyrka
Vy över Bälaryd kyrka