Bilden tagen utanför Barkeryd kyrka
Auktion i Källeryd, Barkeryd efter Lasse i Skogen
                                           
  Bild år 1964-65 Göran Johansson
Bild 29 mars 2014 Göran Johansson
Bild 29 mars 2014 Göran Johansson
Bild 29 mars 2014 Göran Johansson
Bild 29 mars 2014 Göran Johansson
Bild 29 mars 2014 Göran Johansson
Bild 27 april 2014 Göran Johansson
Bild 27 april 2014 Göran Johansson
Bild 27 april 2014 Göran Johansson
Bild 27 april 2014 Göran Johansson
Bild 27 april 2014 Göran Johansson
Barkeryd kyrka
Ladugård i Bästhult, Barkeryd
Bästhult, Barkeryd. Denna gård ägde Kantor Karl Hansson med familj. Kantor Hanssons fru Gunnel (född Carlsson) är dotterdotter till nämndemannen Claes Andersson i Västanå, Malmbäck
Äng, Barkeryd. Denna gård ägde Anders Fredrik Nilsson född 1808 i Bredestad och hans hustru Sara Petersdotter född 1806 i Norra Solberga, från 1843 till A.F. Nillsons död 1887 och hustru Saras död 1897. 3 av makarna Nilssons barn utvandrade till Amerika, 2 söner till Texas och 1 dotter till Minnesota. De 2 sönerna i Texas hör till pionärfamiljerna i New Sweden, Texas.
Långåsa, Barkeryd. Sven Magnus Svenssons bror Johan Svensson ägde denna gård, och numera ägs gården av Johan Svenssons sondotters sonson Alf Carlsson
Torpet Gölen under Alarp, Barkeryd
Ribbingsnäs Qvarn, Barkeryd. Här föddes Gayle Swensons far Arthur Swenson den 24 maj 1897. Arthurs far Oskar Alexander Gustafsson (Swenson) tog över som mjölnare på Qvarnen den 29 mars 1897 efter mjölnaren Anders Svensson född 1826 i Almesåkra (som har barn i Texas). Alexander stannade till den 23 september 1901, då familjen flyttade till Viresjö Qvarn, Malmbäck
Ribbingsnäs Qvarn, Barkeryd. Här föddes Gayle Swensons far Arthur Swenson den 24 maj 1897. Arthurs far Oskar Alexander Gustafsson (Swenson) tog över som mjölnare på Qvarnen den 29 mars 1897 efter mjölnaren Anders Svensson född 1826 i Almesåkra (som har barn i Texas). Alexander stannade till den 23 september 1901, då familjen flyttade till Viresjö Qvarn, Malmbäck
Vy över Ribbingsnäs, Barkeryd
Vy över Ribbingsnäs, Barkeryd. I bakgrunden till vänster ligger Ribbingsnäs Qvarn.
Ribbingsnäs Qvarn
X
Ribbingsnäs Qvarn, Barkeryd. Här föddes Gayle Swensons far Arthur Swenson den 24 maj 1897. Arthurs far Oskar Alexander Gustafsson (Swenson) tog över som mjölnare på Qvarnen den 29 mars 1897 efter mjölnaren Anders Svensson född 1826 i Almesåkra (som har barn i Texas). Alexander stannade till den 23 september 1901, då familjen flyttade till Viresjö Qvarn, Malmbäck
Bild 1 maj 2014 Göran Johansson
Lindahls Hammare, Kynholmen, Barkeryd. Släkten Kyhlberg, med hundratals, ja numera tusentals ättlingar i Sverige och Texas, USA, anfader Jonas Andersson-Kyhlberg född 29 augusti 1753 i Kynholmen, Barkeryd, var den som först antog namnet Kyhlberg. Jonas Andersson med familj flyttar 1789 från en av gårdarna i Kynholmen till Lindahls (Bruket) som torpare. Antog namnet Kyhlberg i början av 1800-talet.
Jonas Andersson-Kyhlberg begrovs den 1 april 1810 i Barkeryd af adjunct magister Wieslander. Han var född på samma ställe af fadern
Anders Andersson och dess hustru Catharina Nilsdotter, tjänte i yngre åren vid saltpetersjuderi staten, hade ock lärdt smed handtverket, var gift med Margaretha Johansdotter från Kynholmen, haft 7 barn hvilka alla öfverlefvde honom, sista sjukdomen påstod i 1 1/2 år. Det
var denne man som hade förfärdigat låsarna till Nässjö Kyrko och Sacristuga, samt Barkeryd Sacristugu dörrar.
Lindahls Hammare, Kynholmen, Barkeryd.
Bruket, Kynholmen, Barkeryd.
Bild 2 maj 2014 Göran Johansson
Bild 2 maj 2014 Göran Johansson
Bild 2 maj 2014 Göran Johansson
Bild 26 juni 2014 Göran Johansson
Bild 26 juni 2014 Göran Johansson
Gölen, Alarp, Barkeryd.
Del av hembygdsgården i Erikstorp, Barkeryd.
Långåsa, Barkeryd omkring 1899-1902 (huset byggdes 1858)
Från vänster:
Carl Peter Pettersson (f.1879) och Oskar i Lunnestorp, drängar
Anders och Johanna Karlsson, ägare till Östra Långåsa som de köpte 1871. Anders kom från Järsnäs (Stackeryd) och Johanna från Kulebo.
Hulda Gustafsson med Ruth (f.1895) gifte sig med Axel Gustafsson 1892. Axel har Maria (f.1893) i sitt knä. De byter sedan efternamn till Wirfelt och Maria föder sedan Ingvar Wirfelt 1 december 1925 (nuvarande ägare av Långåsa Öster, 2004).
Hilda Maria Svensson (f.1874), gifter sig med Carl Peter Pettersson (mannen längst till vänster).
Längst till höger, Sofia (Fia) Karlsson, ladugårdspiga, född 1875, död omkr. 1962
I bakgrunden vid dörren - Johan Olsson-Ström, banvakt vid stationen i Äng.
Barnet sittande på höger sida är oidentifierad.
Långåsa, Barkeryd omkring 1899-1902
Från vänster stående i var sin oxkärra:
Carl Peter Pettersson (f.1879) och Oskar i Lunnestorp, drängar
Stående i tvåspannet troligen Axel Gustafsson (som sedan gifte sig med Hulda Gustafsson)
Anders Karlsson (till höger med hatt), ägare till Östra Långåsa, som han och Johanna Karlsson köpte 1871).
Längst till höger, Sofia (Fia) Karlsson, ladugårdspiga, född 1875, död omkr. 1962
I bakgrunden vid dörr och fönster - oidentifierade
Kniphammaren, Ribbingsnäs, Barkeryd
Kniphammaren, Ribbingsnäs, Barkeryd
Ribbingsnäs qvarn, Barkeryd
Källeryd skola, Barkeryd
Ekhagen, Alarp, Barkeryd
Vy från Erikstorp, Barkeryd
Vy över kyrkan i Barkeryd
Vy över kyrkan i Barkeryd
Vy över kyrkan i Barkeryd
Vy över hembygdsparken i Barkeryd
David Borg från Missouri, USA, skaparen av SweAme, websidan som innehåller uppgifter av miljontals emigranter, besöker Barkeryd hembygdspark tillsammans med sina 2 söner och deras familjer.
Bilden tagen utanför Barkeryds hembygdsförenings emigranthus.
Från höger: David Borg, Sue Johansson, Alf Carlsson från Långåsa, Barkeryd, som guidade runt i Barkeryd hembygdspark, Davids söner med familjer.
Chris Swenson, som är sonsons sonson till Sven Magnus Svensson född 24 februari 1816 i Alarp, Barkeryd, samt även 4de kusin med Alf Carlsson i Långåsa, Barkeryd, hälsar alla varmt välkomna till den restaurang han just nu öppnat i Round Rock, Texas.
Lägg märke till den svenska flaggan över bardisken, samt porträttet av Svante Palm på väggen, som är Sven Magnus Svenssons morbroder (1815-1899).
Vy från Round Rock, Texas, och Svantes restaurang som nyligen startas upp av S M Swensons sonsons sonson Chris Swenson.
Invigning med diverse festligheter kommer att ske torsdagen den 1 oktober, 2015
Vy från Round Rock, Texas, och Svantes restaurang som nyligen startas upp av S M Swensons sonsons sonson Chris Swenson.
Invigning med diverse festligheter kommer att ske torsdagen den 1 oktober, 2015