Bild 13 maj 2014 Göran Johansson
Bild 13 maj 2014 Göran Johansson
Bild 13 maj 2014 Göran Johansson
Bild 13 maj 2014 Göran Johansson
Bild 13 maj 2014 Göran Johansson
Bild 13 maj 2014 Göran Johansson
Bild 13 maj 2014 Göran Johansson
Bild 13 maj 2014 Göran Johansson
Bild 13 maj 2014 Göran Johansson
Bild 13 maj 2014 Göran Johansson
Bild 13 maj 2014 Göran Johansson
Bild 13 maj 2014 Göran Johansson
Bild 13 maj 2014 Göran Johansson
Åsens by i Haurida socken. Redan år 1455 nämns gården Åsen. År 1865 sålde Jöns Håkansson och hans hustru Anna Petters-dotter 1/4 mantal till Karl Jönsson och hans hustru Lena Maja Svensdotter. År 1890 sålde Anders Gustav Fri och hans hustru Matilda Pettersdotter den andra delen av gården,1/4 mantal, till Karl Jönsson och hans hustru. Gården hade varit i familjens ägo sedan 1700-talet.  
Åsens by i Haurida socken. År 1915 blev Gustav E. Karlsson (1867-1956) ägare till Åsen Södergård 1:1A. Gustav var gift med Edit Maria Andersson och de fick 5 barn tillsammans, Hanna, Arvid, Ruth, Karl och Elin. De sista som bodde i husen var syskonen Karl, Hanna och Ruth Karlsson.  
Åsens by i Haurida socken. År 1918 blev Sven Petter Karlsson (1870-1941) ägare till Åsen 1:1B. Sven var gift med Ida Matilda Carlsson och de fick 8 barn tillsammans, Karl, Anna, Tekla, Maria, Lennart, David, Birger och Per. Den ogifta Tekla Svensson bodde i huset fram till 1989.
Åsens by i Haurida socken. Åsens byn är ett av landets c:a.1700 riksintressen för kulturmiljövård. Det innebär att byn har valts ut för att representera landets historia genom sin karaktäristiska byprägel i ett intressant och pedagogiskt kulturlandskap.
Åsens by i Haurida socken.I Åsen Norregård består mangårdsbyggnaden av en parstuga i "åttaknutskonstruktion" Den är i princip en enkelstuga som utökats med en sal på andra sidan förstugan vid ena gaveln. Parstugor har använts för såväl militär-boställen som prästgårdar sedan 1600-talet och det var just en sådan funktion som Åsen Norregården har haft under hela 1800-talet.
Åsens by i Haurida socken. I Södergården består bostadshusen av en enkelstuga i två plan, samt en undantags-stuga med snickarbod på nedre plan
Åsens by i Haurida socken. Ladugården, som byggdes under 1870-talet, hade plats för 7 kor, ungdjur och en tjur. Den västra längan har synligt liggtimmer medan den östra har locklistpanel.
Åsens by i Haurida socken.
Åsens by i Haurida socken.
Åsens by i Haurida socken.
Åsens by i Haurida socken.
Åsens by i Haurida socken.
Åsens by i Haurida socken.
Slåtter med lie på gammaldags vis i Åsens by i Haurida socken.
Åsens by i Haurida socken.
Ett får som funderar på vad som pågår i Åsens by i Haurida socken.
Åsens by i Haurida socken, man kan förstå varför många lämnade denna jordbruksmark för 100 år seden eller tidigare, det fanns inte så mycket mark mellan stenarna att odla säden och potatisen på.
Smålandsgärdsgården, dasset och ladugården i Åsens by i Haurida socken.
Köksmiljön i ett av husen, så som det såg ut för nästan 100 år sedan, vyn genom fönstret är densamma idag som när familjen satt vid köksbordet 100 år tidigare i Åsens by i Haurida socken.
Slåtter med lie på gammaldags vis i Åsens by i Haurida socken.
Åsens by i Haurida socken.
Den gamla granen har säkert hört många historier berättas under dess grenverk, samt varit med om många åskväder och stormar i Åsens by i Haurida socken.
Ladugården och den gamla väderbitna granen, inramad av smålandsgärdsgården i Åsens by i Haurida socken.
Vy över åkrar och ängar i Åsens by i Haurida socken.
Köksmiljön i ett av husen, så som det såg ut för nästan 100 år sedan, vyn genom fönstret är densamma idag som när familjen satt vid köksbordet 100 år tidigare i Åsens by i Haurida socken.