Bild 27 april 2014 Göran Johansson
Lekeryd kyrka
Bild 1 maj 2014 Göran Johansson
Rambo Qvarn, Lekeryd
Lekeryd kyrka
Rambo Qvarn, Lekeryd
Rambo Qvarn, Lekeryd
Bild 1 maj 2014 Göran Johansson
Bild 1 maj 2014 Göran Johansson
Vy över Lekeryd kyrka