Motiv: Sidhem, Fagerhult, Malmbäck år 2013
Härifrån utvandrade bl.a David (Red) Omans farfar Johannes Malcolm Åhman den 21/10-1884 med destination Norra Amerika
Motiv: Sidhem, Fagerhult, Malmbäck år 2013
Motiv: Snickarebod i Fölhult, Malmbäck år 2013
Motiv: Äldre bod från Böcklarebo, Malmbäck år 2013
Motiv: Äldre lada från Möreberg, Malmbäck år 2013
Motiv: Äldre lada från Bredstorp, Malmbäck år 2013
Motiv: Viresjö Kvarn år 2013
Härifrån utvandrade bl.a Gayle Swenson_Andersons farfar och farmor Oskar Alexander Swenson och Augsta Maria Zaar med familj till Texas, USA den 17 oktober 1903
Motiv: Viresjö Kvarn år 2013
Motiv: Viresjö Kvarn år 2013
Motiv: Viresjö. Sågstugan år 2013
Motiv: Viresjö, Sågstugan år 2013
Motiv: Viresjö, Holmen år 2013
Motiv: Malmbäck kyrka år 2013
Motiv: Äldre lada från Hiarum år 2013 (Fälth Berg)
Motiv: Äldre lada från Hiarum år 2013 (Bodafors Trä)
Motiv: Äldre lada från Hiarum år 2013 (Fälth Berg)
Motiv: Äldre lada från Hiarum år 2013 (Fyhr Berg)
Motiv: Äldre lada från Hiarum år 2013 (Fyhr Berg)
Motiv: Äldre lada från Hiarum år 2013 (Alpsten Berg)
Motiv: Äldre lada från Hiarum år 2013 (Söderberg Berg)
Motiv: Äldre lada från Hiarum år 2013 (Andersson Göstorp)
Fritz Anderssons dotter
Min farfar Johan Gustafssons gravsten på Malmbäcks kyrkogård
Min farmor Anna Gustafssons gravsten på Malmbäcks kyrkogård
Björkemarken, Klappa, Malmbäck hösten 2013
Klappa tidigare skolhus, Malmbäck hösten 2013
Västerskift, Klappa, Malmbäck hösten 2013
Linneryd, Malmbäck (Wetters) hösten 2013
Linneryd missionshus, Malmbäck hösten 2013
Vy från Linneryd, Malmbäck hösten 2013
Vy över Malmbäck kyrka från Lycke, Malmbäck hösten 2013
Vy över Söräng, Malmbäck hösten 2013
Vy över Hudaryd, Malmbäck hösten 2013
Vy över Malmbäcks kyrka hösten 2013
Vy över Myrebo, Malmbäck hösten 2013
Vy över Ormestorp, Malmbäck hösten 2013
Vy över Malmbäcks Prästgård hösten 2013
Vy över Rösum, Malmbäck hösten 2013
Vy från Tomtabacken, Malmbäck hösten 2013
Vy från Tomtabacken, Malmbäck hösten 2013
Vy från Tomtabacken, Malmbäck hösten 2013
Vy från Tomtabacken, Malmbäck hösten 2013
Vy över sjön nedanför Viresjö, Malmbäck hösten 2013
Vy över Sågstugan, Viresjö, Malmbäck hösten 2013
Målning av Malmbäcks kyrka 1998
Konstnär: Lennart Lundberg från Malmbäck
Bild Göran Johansson
Bild Göran Johansson
Bild Göran Johansson
Bild Göran Johansson
Bild Göran Johansson
Bild Göran Johansson
Bild Göran Johansson
Bild Göran Johansson
Bild Göran Johansson
Bild Göran Johansson
Bild Göran Johansson
Bild Göran Johansson
Bild Göran Johansson
Bild Göran Johansson
Bild Göran Johansson
Bild Göran Johansson
Bild Göran Johansson
Bild Göran Johansson
Bild Göran Johansson
Bild Göran Johansson
Bild Göran Johansson
Bild Göran Johansson
Bild Göran Johansson
Bild Göran Johansson
Bild Göran Johansson
Bild Göran Johansson
Bild Göran Johansson
Bild Göran Johansson
Bild Göran Johansson
Bild Göran Johansson
Bild Göran Johansson
Bild Göran Johansson
Bild Göran Johansson
Bild Göran Johansson
Bild Göran Johansson
Bild Göran Johansson
Bild Göran Johansson
Bild Göran Johansson
Bild Göran Johansson
Bild Göran Johansson
Bild Göran Johansson
Bild Göran Johansson
Bild Göran Johansson
Bild Göran Johansson
Bild Göran Johansson
Potatisplockning hos familjen Lilja i Västgötatorp, Malmbäck
                                              
  Bild år 1964-65 Göran Johansson
RLF- resa
Från vänster: Min farbror Martin Johansson i Klappa, ?
                                              
  Bild år 1964-65 Göran Johansson
Västgötatorp, Malmbäck
Potatisplockning i Västgötatorp
Från vänster: Karl Holm, Roland Lilja
                                              
  Bild år 1964-65 Göran Johansson
Västgötatorp, Malmbäck
Våran granne Frank Lilja
                                              
  Bild år 1964-65 Göran Johansson
Västgötatorp, Malmbäck
Säd på tork
                                              
  Bild år 1964-65 Göran Johansson
Västgötatorp, Malmbäck
Britta Fransson och Åke Thorén eldar skräp
                                              
  Bild år 1964-65 Göran Johansson
Bild 29 mars 2014 Göran Johansson
Bild 29 mars 2014 Göran Johansson
Bild 29 mars 2014 Göran Johansson
Vy över Kansjö, Malmbäck
Svanar i Västanå-ån, vid Fallnafors, Malmbäck
Västgötatorp, Malmbäck
Hembygdsparken, Malmbäck
Södra Graf, Malmbäck
Flygfoto från 1950-talet över Bretofta, Malmbäck
Bretofta, Malmbäck
Ljungqvista-gården i Stafsjö, Malmbäck
Stafsjö, Malmbäck
Kansjö, Malmbäck
Vy över Kansjö, Malmbäck
Viresjö, Malmbäck
Viresjö, Malmbäck
Stafsjö, Malmbäck
Stafsjö, Malmbäck
Stafsjö, Malmbäck
Vy över Gummarp, Malmbäck
En tjur ute på höstbete i Gummarp, Malmbäck
Vy över Kårekulla, Malmbäck
Malmbäcks kyrka
Vy över den första gården i Ormestorp, Malmbäck
Vy över Viresjö, Malmbäck
Vy över en av gårdarna i Ormestorp, Malmbäck.
En äldre lada från Malmbäcks socken, som är placerad strax intill Möreberg, Malmbäck.