Marbäck kyrka
Bild 2 maj 2014 Göran Johansson
Bild 2 maj 2014 Göran Johansson
Bild 2 maj 2014 Göran Johansson
Bild 2 maj 2014 Göran Johansson
Ormestorp, Marbäck. Till Ormestorp flyttade 1782 som brukare (bonde), Marilyn Samuelson (född Berglund) i Texas, USA farfars farfars far Samuel Pehrsson född 21 mars 1754 i Brokafall, Askeryd, med familj.
I Ormestorp föddes makarna Pehrssons son Anders Samuelsson år 1783 (Marilyns farfars farfar), han tog över som bonde på Ormestorp efter fadern Samuel, och stannade med sin familj till år 1832, då familjen flyttade ut på backstugan Andersberg under Ormestorp.
Anders Samuelssons son Samuel Fredrik föddes 24 maj 1825 i Ormestorp, och flyttade 1832 tillsammans med föräldrarna till backstugan Andersberg.
Samuel Fredrik gifte sig med Josephina Carolina Larsdotter född 1831 i Knivarp, Marbäck (Marilyns farfars far och mor), och den 12 maj 1856 föddes deras son Anders Gustaf Alfred Samuelsson-Berglund (Marilyns farfar), som sedemera blev pastor i New Sweden kyrkan, Texas, USA
Ormestorp, Marbäck
Ormestorp, Marbäck
Knivarp, Marbäck. Till Knivarp inflyttade Marilyn Samuelson (född Berglund) farfars morfas far Petrus (Peter) Börjesson född 12 april 1767 i torpet Bäckhemmet, Åsevad, Askeryd. Han gifter sig i mars 1798 med änkan Catharina Larsdotter född 14 december 1773 i Knivarp, vars morfar Nils Ericsson inflyttar till Knivarp år 1730 tillsammans med sin första hustru Maria Pehrsdotter. Nils Ericsson blev änkoman 1743, och 1744 gifter han sig med pigan Sigrid Pehrsdotter i Äng. Deras dotter Maria född 1750 i Knivarp, gifter sig 1772 med Lars Jönsson från Frinnaryd. Lars och Marias dotter Catharina Larsdotter gifter sig 1798 med Petrus (Peter) Börjesson. Peter och Catharinas son Lars Magnus född 4 juli 1805 i Knivarp gifter sig med Margaretha Zachrisdotter från Sjöafall, Frinnaryd. Lars Magnus och Margarethas dotter Josephina Carolina född 9 maj 1831 i Knivarp, gifter sig med Samuel Fredrik Andersson från Ormestorp, Marbäck. Lars Magnus och Margaretha flyttar 1832 från Knivarp till grannbyn Blekinge. Lars Magnus mor, änkan Catharina Larsdotter avlider 1835 i Knivarp.
Alltså i 105 år, mellan 1730 till 1835 är Marilyn Samuelson (född Berglund)s, anfäder bönder på Knivarp i Marbäcks socken.
Knivarp, Marbäck
Knivarp, Marbäck
Bygget, Gravsjöhult, Marbäck. I torp Bygget under Gravsjöhult, Marbäck föddes Marilyn Samuelson (född Berglund)s make David Samuelsons i Texas, USA farfars mormor Maja Lotta Johannesdotter den 17 december 1819
Bild 2 maj 2014 Göran Johansson
Bild 2 maj 2014 Göran Johansson
Bild 2 maj 2014 Göran Johansson
Bild 2 maj 2014 Göran Johansson
Wrangsjö Qvarn, Marbäck
Norrhult, Marbäck
Bild 2 maj 2014 Göran Johansson
Bild 2 maj 2014 Göran Johansson