Jönköpingsbladet 13 november 1856
Kalmar tidning 13 maj 1910