Bild 29 mars 2014 Göran Johansson
Bild 29 mars 2014 Göran Johansson
Bild 29 mars 2014 Göran Johansson
Bild 29 mars 2014 Göran Johansson
Bild från Blankefall, Norra Solberga
Bild från Blankefall, Norra Solberga
Norra Solbergas hembygdspark
Norra Solberga kyrka
Norra Solberga kyrka
Bild 19 april 2014 Göran Johansson
Bild 19 april 2014 Göran Johansson