Bild 16 mal 2014 Göran Johansson
Bild 16 mal 2014 Göran Johansson
Stengårdshult kyrka
Vy från Tåbo, Stengårdshult